Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekt Maják - integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje - je financován z Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu rozvoje lidských zdrojů. Projekt byl zahájen 8. 10. 2006 a veškeré jeho aktivity budou zakončeny k 30. 6. 2008.

Cílem tohoto projektu je zvýšení účinnosti aktivní politiky zaměstnanosti ve vztahu k uchazečům o zaměstnání z řad cizinců s trvalým pobytem a azylantů v Olomouckém kraji. Pro tyto uchazeče o zaměstnání jsou v rámci projektu organizovány kurzy českého jazyka, práce na PC, kurzy pracovní integrace a socio-kulturního minima, motivační kurz a kurzy specifické rekvalifikace. Po celou dobu trvání projektu budou pracovníci SOZE ve spolupráci s příslušnými úřady práce poskytovat klientům bezplatné poradenství v oblasti pracovního uplatnění, zprostředkování práce a dále také podporu vytváření pracovních míst pro sebezaměstnání a vytváření nových pracovních míst. 

Realizace tohoto projektu přispěje v rámci Olomouckého kraje k prosazování rovného přístupu cizinců k pracovním příležitostem, vyrovnání počátečních handicapů v soutěži na trhu práce, získání znalosti práce s PC a Internetem, kvalitativnímu zvýšení znalosti českého jazyka. Dojde ke zlepšení komunikačních schopností nezaměstnaných cizinců a azylantů, zvýšení jejich sebevědomí ve vyjednávacích procesech a informovanosti.

V rámci projektu budou mít uchazeči možnost navštěvovat v Olomouci, Přerově, Prostějově, Šumperku a Jeseníku celkem 12 kurzů českého jazyka v rozsahu 200 vyučovacích hodin a stejný počet certifikovaných kurzů práce na PC – „Základy obsluhy osobního počítače“ v rozsahu 60 vyučovacích hodin. Kurzy specifické rekvalifikace budou organizovány individuálně pro vybrané uchazeče v přímé spolupráci s budoucím zaměstnavatelem.

Tento projekt je spolufinancován ESF EU a státním rozpočtem České republiky.