Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co byste měli vědět o projektu Maják

12. 7. 2007

Projekt Maják – integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje byl zahájen 8. 11. 2006 a ukončen bude 30. 6. 2008. Projekt může být realizován díky finanční podpoře Evropského sociálního fondu České republiky a státního rozpočtu České republiky.

Cílem projektu je vyrovnání příležitostí v přístupu ke vzdělání, zaměstnání a dalšímu společenskému uplatnění sociálně vyloučených/ohrožených sociálním vyloučením nezaměstnaných cizinců a azylantů (s důrazem na dlouhodobě nezaměstnané) na území Olomouckého kraje a vytvoření komplexního a koncepčního přístupu k řešení problematiky osob z odlišného sociokulturního prostředí v tomto kraji, který odstraní jejich limity při integraci do společnosti a napomůže začlenění na trhu práce. Aktivity projektu probíhají ve městech Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk a Jeseník.

Během realizace projektu SOZE úzce spolupracuje s příslušnými úřady práce v Olomouckém kraji a v součinnosti s nimi pak individuálně řeší možnosti rozvoje jednotlivých klientů.


V rámci projektu jsou realizovány tyto služby:

- Kurz českého jazyka – proběhne celkem 12 kurzů (200 vyučovacích hodin, získání osvědčení o absolvování kurzu).

- Kurz PC – proběhne celkem 12 kurzů (60 vyučovacích hodin, ukončeno zkouškou – získání osvědčení o absolvování kurzu).

- Motivační kurz a kurz pracovní integrace – v rámci kurzu se klienti seznamují s trhem práce v ČR, způsobem jak získat práci – psaní životopisů atd.

- Rekvalifikační kurz - v rámci kurzu bude vybraným klientům (20ti osobám) hrazen rekvalifikační kurz do výše 10 tis. Kč.

- Sociální poradenství – poradenství v oblasti sociálního systému v ČR, pracovního uplatnění a bilanční a pracovní diagnostiky apod.

 

Všechny naše služby, poskytované v projektu Maják, jsou pro klienty zdarma. Projekt také umožňuje proplácet klientům dojíždění do kurzů a ve vybraných kurzech dokonce proplácí ubytování a stravu.

Projekt Maják využívá ke vzdělávání svých klientů vysokoškolsky erudované lektory s praxí, kteří jsou pravidelně placeni rovněž z rozpočtu projektu.