Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dávky státní sociální podpory

7. 6. 2007

Český systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona se poskytují následující dávky:

- přídavek na dítě,

- rodičovský příspěvek,

- sociální příplatek,

- příspěvek na bydlení,

- příspěvek na školní pomůcky,

- porodné,

- pohřebné,

- dávky pěstounské péče.

Konkrétní sociální dávky se přiznávají jednotlivcům a rodinám po splnění všech potřebných náležitostí, o kterých se dozvíte na níže uvedených internetových stránkách nebo osobně na kontaktních místech SSP.

Pokud je osoba sankčně vyřazena z evidence uchazečů o zaměstnání z úřadu práce, nemá nárok na pomoc v hmotné nouzi, pokud nesplní některou z podmínek uvedených v zákoně o pomoci v hmotné nouzi.

Žádosti o poskytování dávek SSP vyřizují kontaktní místa příslušných úřadů práce podle místa trvalého pobytu osoby, která má na dávku nárok.

Žádosti o dávky se podávají na tiskopisech předepsaných Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV). Adresu kontaktního místa SSP naleznete na http://portal.mpsv.cz/ssp/local. Formuláře žádostí naleznete na http://forms.mpsv.cz/sspforms/ nebo na http://portal.mpsv.cz/ssp/elforms.

Více informací vám rádi poskytneme osobně v naší kanceláři.