Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak se zaregistrovat na úřadu práce?

7. 6. 2007

Každý cizinec s trvalým pobytem a uděleným azylem se může zaregistrovat bez problémů na úřadu práce v místě svého trvalého bydliště. Při příchodu na úřad práce musíte vyplnit:

- formulář „Žádost o zprostředkování zaměstnání“ a

- formulář „Žádost o podporu v nezaměstnanosti“,

- prokázat se platným dokladem totožnosti,

- poté budete přidělen jednomu z pracovníků úřadu práce  (zprostředkovateli zaměstnání) a stanete se „uchazečem o zaměstnání“, kterému úřad práce pomáhá s vyhledáváním vhodné pracovní pozice.

- dále se budete řídit pokyny pracovníka úřadu práce.

Jakožto uchazeč o zaměstnání nemusíte za sebe platit zdravotní a sociální pojištění, platí to za vás stát a doba strávená v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce se vám započítává do důchodu.

Pokud se nechcete evidovat na úřadu práce jakožto uchazeč o zaměstnání  nebo jste byl z evidence sankčně vyřazen pro nedodržení svých povinností, můžete se registrovat na úřadu práce jako „zájemce o zaměstnání“. Tehdy musíte:

- vyplnit formulář "Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání",

- prokázat se platným dokladem totožnosti,

- poté budete přidělen jednomu z pracovníků úřadu práce  (zprostředkovateli zaměstnání) a stanete se „zájemcem o zaměstnání“, kterému úřad práce pomáhá s vyhledáváním vhodné pracovní pozice,

- dále se budete řídit pokyny pracovníka úřadu práce.

Pamatujte, že zájemce o zaměstnání platí zdravotní a sociální pojištění sám za sebe, a také nemá nárok na pomoc v hmotné nouzi, pokud ovšem nesplní konkrétní podmínky vyplývající ze zákona. Pokud jste evidováni na úřadu práce jakožto zájemce o zaměstnání, doba strávená v evindenci se vám nezapočítává do důchodu.