Jdi na obsah Jdi na menu
 


Možnosti studia cizinců na českých školách

7. 6. 2007

Dle Listiny základních práv a svobod má každý právo na vzdělání. Povinná školní docházka se vztahuje na občany České republiky, na občany jiného členského státu Evropské unie a její rodinné příslušníky, dále na cizince, kteří zde mají trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo víza nad 90 dní, azylanty a žadatele o azyl (dle správního řízení). Povinná školní docházka trvá 9 let.

 

Vzdělávací soustava v České republice

a) předškolní zařízení

b) základní školy

c) střední školy: 

- gymnázia 

- střední odborné školy

- střední odborná učiliště 

d) pomaturitní studium (studium na jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky)

e) konzervatoře

f) vyšší odborné školy

g) vysoké školy

- univerzitní

- neuniverzitní

Nově jsou podmínky studia cizinců vymezeny ve školském zákoně, který v § 20 stanoví podmínky vzdělávání cizinců v ČR. Vzdělávat se na základních, středních a vyšších odborných školách můžou cizinci, kteří obývají oprávněně na území České republiky. U cizinců z tzv. třetích zemí umožňuje zákon studovat v případě, že nejpozději při zahájení vzdělávání prokáží řediteli školy oprávněnost pobývat na území ČR.

Plnění povinné školní docházky je poskytováno na základních školách, ve speciálních školách a ve školách při plnění ústavní a ochranné výchovy, všem těmto skupinám bezplatně.

Studium na středních školách je studujícím cizincům poskytováno také bezplatně pokud prokáží schopnost studovat v českém jazyce. Studium na vyšších odborných školách je placené, cizinci podléhají stejným poplatkům jako občané ČR. Studium na veřejných vysokých školách je zatím bezplatné, pokud cizinec studuje v českém jazyce.

Cizincům naopak nevzniká bezplatný nárok na tzv. školské služby – poradenské aktivity, školská výchovná a ubytovací zařízení, stravovací atd. Tyto služby mohou být zpoplatněné i pro občany ČR.

Cizinci dále nemají nárok na bezplatné vzdělávání v posledním roce předškolního vzdělávání – v mateřské škole a na bezplatné  jiné vzdělávání jako jsou umělecké a zájmové vzdělávání, jazykové nebo tzv. další vzdělávání.

Formy vzdělávání

Základní vzdělávání se uskutečňuje v denní formě vzdělávání a žáci zde plní povinnou školní docházku. Střední a vyšší odborné vzdělávání se uskutečňuje v denní, večerní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání. Délka dálkového, večerního, distančního nebo kombinovaného vzdělávání je nejvýše o 1 rok delší než doba vzdělávání v denní formě.

Více informací vám rádi poskytneme osobně v naší kanceláři nebo navštivte internetovou adresu:

www.mpsv.cz