Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podpora v nezaměstnanosti

7. 6. 2007

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má osoba, která:

- je evidovaná na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, 

- vykonávala v posledních 3 letech v délce alespoň 12 měsíců zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,

- není poživatelem starobního důchodu.

Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u nezaměstnaného zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v posledním ukončeném zaměstnání v posledních třech letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.

V případě, že nezaměstnaný naposledy před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání vykonával samostatnou výdělečnou činnost, výše podpory v nezaměstnanosti se mu stanoví procentní sazbou z  posledního vyměřovacího základu v rozhodném období.

Výše podpory v nezaměstnanosti činí první 3 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí maximálně 6 měsíců.