Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zdravotní péče o cizince

7. 6. 2007

K cizinci s trvalým pobytem, žadateli o azyl, azylantovi, osobami s vízem za účelem strpění pobytu a osobám požívajícím na území ČR tzv. doplňkové ochrany je v systému zdravotního pojištění přistupováno stejně jako k občanu ČR. Tyto osoby jsou pojištěny u jedné z pojišťoven a mají nárok na ošetření ve zdravotnickém zařízení, které má s pojišťovnou, u které jsou pojištěni, uzavřenou smlouvu.

Cizinci s jiným typem pobytu nemají nárok na úhradu zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení, neplatí-li za ně zaměstnavatel pojistné do systému veřejného zdravotního pojištění.

Novela cizineckého zákona, která začala platit koncem roku 2005 navíc vyžaduje, aby byl cizinec zdravotně pojištěn po celou dobu pobytu. Musí se však jednat o pojištění, které hradí léčebné výlohy a nikoliv o pouhé pojištění odpovědnosti nebo úrazu.

Pojišťovna VZP, a.s. – dceřiná společnost VZP ČR nabízí dva produkty smluvního zdravotního pojištění cizinců, který tento problém řeší. Jedná se o zdravotní pojištění cizinců pro případ neodkladné a komplexní péče.

Tyto dva produkty zabezpečují úhradu za ošetření pojištěného cizince. Pojištěný cizinec nemá žádnou spoluúčast. Mnoho zdravotnických zařízení má navíc smlouvu na smluvní zdravotní pojištění cizinců, takže není nutná přímá úhrada a vše je vypořádáno prostřednictvím územního pracoviště VZP ČR.

Zdravotní pojištění cizinců pro případ neodkladné péče hradí náklady na nutnou a neodkladnou péči v ambulantních i lůžkových zdravotnických zařízeních včetně nákladů na akutní stomatologickou péči. Zde je nutné upozornit, že se v žádném případě nemusí jednat jen o ošetření v důsledku život ohrožující nemoci, ale třeba jen o chřipku, atd. Principem je, že se musí jednat o náhlý zdravotní problém, který by neměl být znám v době uzavření pojistné smlouvy.

Zdravotní pojištění cizinců pro případ komplexní péče je unikátní produkt, který je téměř smluvní obdobou veřejného zdravotního pojištění. Mimo výše uvedený rozsah navíc kryje i náklady na porod, očkování, preventivní prohlídky, atd.

 

Více informací vám rádi poskytneme osobně v naší kanceláři nebo navštivte internetovou adresu:

www.pvzp.cz